Sinteza noutăților legislative fiscal-contabile – 25 aprilie 2023

1. Ordinul nr. 868/1.303/2023 al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial din nr. 342 din 24 aprilie 2023.

Principalele prevederi ale actului normativ:

Contribuabilii care au achitat:

– taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,

– taxa pe poluare pentru autovehicule sau, după caz,

– timbrul de mediu pentru autovehicule

și care nu au beneficiat de restituire pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plății taxelor, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent (ANAF).

De reținut: Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a OUG nr. 93/2022, respectiv la 29 iunie 2022, indiferent de momentul la care s-a achitat taxa, iar cererea de restituire se depune în termen de 5 ani de la această dată.

Important: Se vor plăti de către stat și dobânzile aferente sumelor achitate, calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

Restituirea sumelor se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum și elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare și numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea sumelor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment