Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

 

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Alexe Sorin Ion Cioacă Lucica Rădulescu Florin
Ciobanu Sofia

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
Alexe Sorin Ion Cioacă Lucica

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Putineanu Nelu Bucată Paraschiva Nicolae Anamaria
Dorescu Lidia
Mutuligă Laurențiu
Tănase Adina-Ștefania

Comisia de cenzori

Cenzori
Mihart Mariana Petruţa

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Alexe Sorin Ion Urecheanu Sabina
Tănasă Constantin
Bărăscu Caliopia
Lespezanu Margareta
Sandu Pantilie

Executivul filialei

Director executiv Serviciul birou stagiu si dezvoltare profesionala continuă Sef birou Administrativ
Voinea Georgeta Voinea Ana-Maria Bancău Rodica

Auditor

Auditor de calitate
Alexandru Georgescu