Potrivit unei legi adoptate de Parlament, de la 1 iulie, e-Factura va deveni obligatorie în relația dintre firme și instituțiile statului

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Potrivit expunerii de motive, implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO eFactura vizează trei direcții mari de acțiune: oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții publice, contractelor de achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii și tranzacțiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic, coerența în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal-bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții, creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, precum și prevenirea și combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul TVA.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment