Modelul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din DGAF, publicat în Monitorul Oficial

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1.110 din 11 decembrie 2023, Ordinul comun nr. 1.967/3.746/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, a modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a lucrătorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române și a modelului și conținutului formularului „Proces-verbal de custodie”. ANAF reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, la 27 octombrie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, act normativ ce stabilește în sarcina Direcției generale antifraudă fiscală atribuții în ceea ce privește prevenirea și combaterea activităților economice ilicite.

Conform alin. (34) lit. a) de la art. LVI din cuprinsul actului normativ, Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Autorității Vamale Române (AVR) le revine obligația de elaborare a unui ordin comun prin care să se stabilească „modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și al procesului-verbal de custodie”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment