MF: Proiectul procedurii privind aplicarea noilor prevederi din Codul fiscal referitoare la plata, de către persoanele care lucrează part-time, a contribuțiilor la nivelul aferent salariului minim, în consultare publică

Ministerul Finanțelor a publicat, în transparență decizională, proiectul de ordin privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În esență, proiectul de act normativ vizează modul de aplicare a noilor prevederi din Codul fiscal referitoare la plata, de către persoanele care lucrează part-time, a contribuțiilor la nivelul aferent unui întreg salariu minim, începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, începând cu veniturile aferente lunii august 2022, potrivit art. 146 alin. (56) și art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru salariații care realizează, în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, venituri din salarii și asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilesc la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, în acest caz, salariatul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului realizat, iar în situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de acesta este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit sau persoanele asimilate acestora.

Pentru salariații ale căror câștiguri lunare brute, cumulate, realizate din două sau mai multe contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, potrivit prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) și art. 168 alin. (61) din Codul fiscal, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori/plătitori de venit sau sunt asimilate acestora, calculează, rețin și plătesc contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții. Potrivit prevederilor art. 146 alin. (58) din Codul fiscal, procedura de aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal, se stabilește prin ordin al ministrului Finanțelor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment