ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR TELEORMAN-21 MARTIE 2023, ORA 15:00!

 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR TELEORMAN                             

 

  1. În ziua de 21 martie a.c, ora 15:00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei Teleorman, cu următoarea ordine de zi:
  2. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  3. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
  5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Leave your comment