Mesajul Băncii Naționale a României, transmis de Mirela Dima, director Direcția Reglementare și Autorizare

Domnule președinte,

Distinsă asistență,

Stimați participanți,

Vă mulțumesc, din partea Băncii Naționale a României, pentru invitația de a participa la acest eveniment și pentru prilejul astfel oferit de a transmite un mesaj participanților. Totodată, dorim să felicităm CECCAR și profesioniștii contabili cu ocazia acestei frumoase aniversări. Tema aleasă de organizatori este cât se poate de actuală, situația generată de pandemia de COVID-19 și de evoluțiile recente înregistrate pe plan european și internațional, precum și măsurile întreprinse pentru a face față acestor provocări excepționale remodelează mediul economic și social într-o manieră căreia cu greu putem să-i găsim un precedent. În acest context, atât autoritățile de reglementare, cât și cele de supraveghere, precum și profesia contabilă se confruntă cu multiple provocări, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și reflectarea fidelă a informațiilor și a evenimentelor în cadrul situațiilor financiare. În plus, reinventarea afacerilor, în special prin digitalizare, crește sarcina profesioniștilor contabili la nivelul tuturor entităților, inclusiv în cadrul instituțiilor ce intră în sfera de reglementare a băncii centrale.

După cum cunoașteți, printre măsurile luate de BNR în contextul pandemiei de COVID-19 se regăsește și prelungirea cu un an a trecerii la aplicarea IFRS-urilor ca bază a contabilității de către instituțiile financiare nebancare. În acest sens la nivelul băncii centrale este în curs de finalizare actualizarea cadrului de reglementare pentru trecerea la IFRS. (…) În acest nou context, apreciem că rolul și implicarea profesionistului contabil sunt cu atât mai importante pentru a facilita implementarea corespunzătoare a IFRS-urilor la nivelul fiecărei entități în condiții de asigurare a rezilienței afacerii. Mai mult, în condițiile în care inovația în domeniul digital este tot mai mult urmărită în sectorul financiar este important de menționat și faptul că trecerea la IFRS va viza inclusiv IFN-uri care au și calitatea de instituție de plată sau de instituție emitentă de monedă electronică. Astfel, noile entități de tip FinTech vor trebui să realizeze raportări financiare după reguli scrise pentru niște modele de afaceri tradiționale în condițiile în care ele de fapt folosesc niște modele de afaceri complet noi, digitalizate. Apreciem, totuși, că se poate ajunge la o raportare financiară corectă și fidelă chiar și în aceste condiții dacă răspundem provocării de a înțelege aceste noi modele FinTech și de a ne raporta la ele potrivit unui principiu „same risk, same rule”, principiu pe care îl văd foarte aproape de principiul atât de bine cunoscut de dumneavoastră, respectiv „substance over form”.

Având în vedere toate aceste provocări, banca centrală, în calitate de autoritate de supraveghere, își manifestă permanent deschiderea către o relație de colaborare permanentă cu profesioniștii contabili pentru realizarea unui proces de reglementare și supraveghere cât mai eficient. Având convingerea deplină că pe parcursul acestei întâlniri vor fi analizate și prezentate cât mai multe aspecte legate de provocările globale în ceea ce privește modernizarea profesiei contabile le urăm succes tuturor participanților la acest eveniment și satisfacții în exercitarea profesiei. La mulți ani!

Leave your comment