Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
 

Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

 Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

 EXPERT CONTABIL:

·         Cerere tip;
·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Curriculum vitae;
·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 CONTABIL AUTORIZAT:

·         Cerere tip;
 ·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Curriculum vitae;
·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.


 

Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 I. Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
·         copie a actului de identitate (BI/CI);
·         certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
·         adeverință medicală valabilă la data examenului;
·         două fotografii tip BI/CI;
·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

II. Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
·         certificatul de stagiu;
·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
·         copie a actului de identitate (BI/CI);
·         certificat de cazier judiciar;
·         adeverință medicală;
·         două fotografii tip BI/CI;
·         dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.

 

 

Sesiuni de examen de acces la stagiu 2019

I. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 5 şi 6 octombrie 2019, după cum urmează:

· În ziua de 5 octombrie 2019 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

· În ziua de 6 octombrie 2019 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;

· În ziua de 6 octombrie 2019 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

 


In atentia candidatilor la examenul de aptitudini

 

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.”

_______________________________________________________________________

In atentia candidatilor la examenul de acces la stagiu

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

 

___________________________________________________

TEMATICA EXAMEN ACCES LA STAGIU 2018-Tematica Acces 2018 EC .pdf

                                                                              -Tematica Acces 2018 CA .pdf

TEMATICA EXAMEN APTITUDINI 2018            -  EC Tematica Aptitudini 2018.pdf

                                                                              -CA Tematica Aptitudini 2018.pdf

 

 

Sesiuni de examen de acces la stagiu 2018

I. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:

· În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

· În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;

· În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

 

Afla mai multe detalii AICI

 

 Sesiuni de examen de aptitudini- 2018

1. Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 21 aprilie 2018 (proba scrisă) şi 28 aprilie 2018 (proba orală).

 

2. Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală).

 

O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate şi a standardelor profesionale editate de CECCAR şi incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

„Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoştinţelor de specialitate dobândite de candidaţi în etapa de formare iniţială (universitară), examenul de aptitudini este o probă a capacităţii candidaţilor de a selecta din matricea de cunoştinţe şi competenţe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simulează situaţii reale. Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei experţi contabili. Candidaţii se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerinţe multiple (o bază de date şi mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea şi justificarea raţionamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esenţiale ale procesului de evaluare”, au specificat, în prefața lucrării, coordonatorii volumului.

Publicația este disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 90 de lei.

Consultați cuprinsul cărții aici.

 

 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

20 şi 21 ianuarie 2018 - Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat click aici-

REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.

_____________________________________________________________________

  În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil- citeste aici-

**************************************************************************************************

Cursuri on-line examen admitere

In atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat  

CECCAR organizează cursuri on-line de pregătire pentru Examenul de Acces la stagiu sesiunea 2017, cu o durată de 64 ore la sală

(4 ore/zi), la disciplinele: Contabilitate (32 ore), Expertiză contabilă (4 ore), Evaluare economică (8 ore), Drept (4 ore), Audit (4 ore),

Fiscalitate (8 ore) şi Doctrină şi deontologie profesională (4 ore).

Aceste cursuri pot fi transmise online către fiecare participant, prin crearea unui cont personal, ulterior având acces la filmările online.

Taxa de participare pentru cele 64 de ore aferente cursului online este de 400 lei (tva inclus).

Eventualele întrebari sau neclaritati ale cursantilor vor fi transmise lectorilor urmand ca raspunsurile sa fie comunicate ulterior

tuturor persoanelor care au achitat taxa de participare la curs.

Persoanele care doresc să beneficieze de avantajele pregătirii examenului de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat

sub îndrumarea singurei autorităţi competente în gestiunea profesiei de expert contabi/contabil autorizat, 

optând pentru efectuarea cursurilor on-line, sunt invitate să transmită filialei Teleorman a CECCAR,

dovada achitării taxei de curs în cel mai scurt timp, numele şi  adresa de mail personală. 

Persoanelor care vor urma acest demers li se va crea cont şi vor primi acces pe mail.

Detaliile tehnice şi înregistrarea orelor de curs vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, de către Direcţia Informatică,

din cadrul Aparatului Central al CECCAR.

_______________

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017-

IMPORTANT - PRELUNGIRE TERMEN INSCRIERE EXAMEN ACCES

Persoanele  interesate de înscrierea la examenul de admitere la stagiu, care nu s-au încadrat în termenul de 08 septembrie 2017, au posibilitatea sa se inscrie până în data de 15 septembrie


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.

__________________________________________________________________________

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu-

INSCRIERILE SE FAC PANA PE DATA DE 08 SEPTEMBRIE  2017

 

 • cererea de inscriere si CV (formulare tip); formular cerere- aici; formular CV- aici
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
  ___________________________________________________

Cursuri de pregatire pentru examenul  de acces la stagiu – sesiunea 7 si 14 octombrie 2017

In sprijinul pregatirii candidatilor pentru sustinerea examenului de acces la stagiu pentru calitatea de EC sau CA sesiunea 7 si 14 octombrie 2017, CECCAR Filiala Teleorman  organizeaza curs de pregatire a examenului de acces pentru candidatii interesati, ce se va desfasura  in perioada august – septembrie 2017, la sediul filialei.

Cererile de inscriere se primesc la filiala.

Cursul de pregatire va acoperi disciplinele din programa de examen –atat pentru experti contabili cat si pentru contabili autorizati.

Formularul de cerere de inscriere la curs poate fi descarcat  Aici si transmis prin email la adresa ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

Candidatii interesati gasesc la sediul filialei publicatiile din bibliografia de examen si Ghidul de pregatire a examenului de acces la stagiu 2017 editat de CECCAR pentru pregătirea candidatilor si susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

Informatii suplimentare puteti obtine direct la sediul filialei din Str. Negru Voda,  nr.127 bis, telefon:  0247311825 /0247315620; sau prin email:  ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 ___________________________________________________________________________________________________________________

09.05.2017- Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

_________________________________________________________________________________________

27.10.2016

In atentia candidatilor inscrisi la examenul de aptitudini  din zilele de 06 şi 13 noiembrie 2016

Candidatii filialei Teleorman, vor sustine examenul de aptitudini în centrul de examen DOLJ (la Craiova)

Accesul în sala de examen în data de 06 noiembrie 2016 se va face între orele 8,00 – 8,45 in baza cartii de identitate

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine în ziua de 13 noiembrie 2016 începând cu orele 9,00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

24.10.2016

Situaţia rezultatelor obţinute de candidaţii prezenţi pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil si contabil autorizat, organizat în zilele de 02 şi 09 octombrie 2016, validată de comisia de examinare, este afisata la sediul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, contestatiile pot fi depuse in termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor la adresa de mail: contestatii@ceccaro.ro sau pe fax: 0213308888.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REFERITOR REZULTATE EXAMEN ADMITERE LA STAGIU

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

****************************************************************

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016:

 

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil - clikc aici

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat - click aici

_________________________________________________________

 

 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

 Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor ilustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.

Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia contabilă, expertiza contabilă.

 

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa Filialei CECCAR Teleorman la sediul din strada Negu Voda, nr. 127 bis,

Loc. Alexandria la nr. de tel. 0247315620/0247311825 sau pe adresa de e-mail ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro .

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

CALENDARUL EXAMENELOR  organizate de C.E.C.C.A.R. in  anul 2016:

1. Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in  zilele de 02 si 09 octombrie 2016.

2. Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 6 noiembrie 2016 (proba scrisa) si 13 noiembrie 2016(proba orala) .

3. Examenul de admitere la stagiu pentru categoria contabili autorizati - membri activi ai Corpului , care indeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza in acelasi timp cu examenul de admitere la stagiu din 9 octombrie 2016. 

Pentru mai multe informatii legate de cursurile aferente pregatirii examenelor, perioadele si continutul dosarului de inscriere, precum si alte informatii, va rugam sa ne contactati la sediul nostru din Alexandria, str. Negru Voda nr. 127 Bis; Tel./Fax: 00-4-0247-311825 sau 0247/315620 e-mail : ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

 

 

DOSAR-EXAMEN ACCES LA STAGIU –acte necesare:    

DOSAR-EXAMEN APTITUDINI  acte necesare:    

1.      Cerere inscriere la examen;

2.      curriculum vitae;

3. adeverinta medicala din care sa reiasa ca are “capacitate de exercitiu deplina”;

4.  certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

5. copie de pe diploma de studii superioare economice, recunoscuta de M.E.C., legalizata;

6.dovada achitarii taxei de inscriere(chitanta);

7.     copie BI/CI;

8.     trei fotografii tip BI/CI,

- 1 (un) dosar de incopciat.

·         Taxa de examen EC   175 EURO

·         Taxa de examen CA    125 EURO

 

 

1. cerere de inscriere la examen (TIP);

2. certificat de admitere la stagiu;

3.certificatul de stagiu;

4. copie diploma de studii superioare economice, recunoscuta de M.E.C., legalizata;

5.copie BI/CI;

6.certificat de cazier judiciar;

7.adeverinta medicala din care sa reiasa ca are “capacitate de exercitiu deplina”;

8.dovada achitarii taxei de inscriere(chitanta);

9. doua fotografii tip BI/CI,

 1 (un) dosar de incopciat.

·        Taxa de examen EC    175 EURO

·        Taxa de examen CA   125 EURO

 

***********************************************************************************************************************************************************************
 

 • Programa aferentă examenului de admitere la stagiu din sesiunea 18 și 25 octombrie 2015   - EXPERTI CONTABILI  clik aici   

                                                                                                                                                                                                                       - CONTABIL AUTORIZAT    clik aici   

*********************************************************************************************************

Noutati acces la profesie 2014  click aici

**********************************************************************

CALENDARUL EXAMENELOR  organizate de C.E.C.C.A.R. in  anul 2013:

1. Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in  zilele de 29 septembrie si 6 octombrie.

2. Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 17 si 24  noiembrie .

3. Examenul de admitere la stagiu pentru categoria contabili autorizati - membri activi ai Corpului , care indeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza in acelasi timp cu examenul de admitere la stagiu din 6 octombrie

Pentru mai multe informatii legate de cursurile aferente pregatirii examenelor, perioadele si continutul dosarului de inscriere, precum si alte informatii, va rugam sa ne contactati la sediul nostru din Alexandria, str. Negru Voda nr. 127 Bis; Tel./Fax: 00-4-0247-311825 sau 0247/315620 e-mail : ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

 

DOSAR-EXAMEN ACCES LA STAGIU –acte necesare:    

DOSAR-EXAMEN APTITUDINI  acte necesare:    

1.      Cerere inscriere la examen;

2.      curriculum vitae;

3. adeverinta medicala din care sa reiasa ca are “capacitate de exercitiu deplina”;

4.  certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

5. copie de pe diploma de studii superioare economice, recunoscuta de M.E.C., legalizata;

6.dovada achitarii taxei de inscriere(chitanta);

7.     copie BI/CI;

8.     trei fotografii tip BI/CI,

- 1 (un) dosar de incopciat.

·         Taxa de examen EC   175 EURO

·         Taxa de examen CA    125 EURO

Dosarul se depune la Filiala Teleorman pana in data de 02 SEPTEMBRIE 2013

 

1. cerere de inscriere la examen (TIP);

2. certificat de admitere la stagiu;

3.certificatul de stagiu;

4. copie diploma de studii superioare economice, recunoscuta de M.E.C., legalizata;

5.copie BI/CI;

6.certificat de cazier judiciar;

7.adeverinta medicala din care sa reiasa ca are “capacitate de exercitiu deplina”;

8.dovada achitarii taxei de inscriere(chitanta);

9. doua fotografii tip BI/CI,

 1 (un) dosar de incopciat.

·        Taxa de examen EC    175 EURO

·        Taxa de examen CA   125 EURO

 Dosarul se depune la Filiala Teleorman pana in data de 17 OCTOMBRIE 2013


       

TEMATICA EXAMEN clik aici

____________________________________________________________________--

In atenţia candidaţilor pentru examenul de admitere la CECCAR!

Vă informăm că lucrarea „Subiecte rezolvate. Examenul CECCAR 2012”, promovată pe site-ul www.conta.ro prin reclamă mincinoasă nu este elaborată în parteneriat cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Astfel, nu recomandăm persoanelor interesate să devină membri CECCAR prin achiziţionarea lucrării menţionate mai sus, aceasta nefiind elaborată în parteneriat cu CECCAR, sau de către specialiştii Comisiei de examinare ai Corpului.

În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

“Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

Faţă de ediţiile anterioare, cartea este complet restructurată şi cuprinde în cele 962 pagini:

 •  Exemple ilustrative rezolvate, cu explicţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
 •  Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.
 • Menţiune:
!      Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala Teleorman

 *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

EXAMENELE  organizate de C.E.C.C.A.R. in anul 2012:
 
1. Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, precum si examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizati, membrii activi ai Corpului, care indeplinesc conditia de studii superioare economice, se va organiza in zilele de 30 septembrie si 07 octombrie .
 • Dosarele de inscriere se pot depune la filiala pana pe data de 03 septembrie 2012
 • Va rugam sa contactati filiala pentru inscrierea la cursurile organizate pentru  pregatirea examenului de admitere la stagiu
 • La biblioteca filialei se gasesc toate materialele necesare pregatirii examenului de admitere
 • TEMATICA EXAMEN ACCES 2012 Clik aici Experti contabili Clik aici  Contabili autorizati
 •  
 • Examenul de admitere la stagiu  pentru contabilii autorizati, membri activi ai Corpului care indeplinesc conditia de studii superioare economice  se va organiza  in data  de 30 septembrie ac.


  Pentru expert contabil:

 • În ziua de 30 septembrie 2012 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele:
 •         Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; cu o durata de 3 ore;
 • În ziua de 07 octombrie 2012 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele:
 •          Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. cu o durata de 3 ore;

Pentru contabil autorizat:

 • În ziua de 30 septembrie 2012 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept.cu o durata de 3 ore;

Pentru contabilii autorizati care indeplinesc conditia de studii superioare economice:

  

 • În ziua de 30 septembrie 2012 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele:   

  Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă ; cu o durata de 4 ore;

 • INSCRIERILE SE FAC PANA PE DATA DE 31 AUGUST 2012

 2. Examenul de aptitudini se organizeaza in zilele de18 si 25 noiembrie 2012.

________________________________________

 

 ANUNŢ IMPORTANT !

În atenţia candidaţilor care urmează să susţină examenul de acces CECCAR

 

 În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

 

Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin  intermediul filialelor sale.

  
 
1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective.
 
2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de acces la stagiu din sesiunea 2012;


                                                                                               

                                                                                                        _______________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

  ATENŢIE

 


    A apărut publicaţia "ÎNTREBĂRI ŞI STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat" ediţia a IV a revizuită şi adăugită.
Editura CECCAR, Bucureşti 2011.

    Cartea o puteţi achizitiona la preţul de 75 lei, de  la filiala Teleorman.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009