Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
NEWS

Standardele internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & Proliferare -  recomandarile FATF citeste aici

***************************************************************************************

OFICIUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR - ONPCSB - ne-a pus la dispozitie posibilitatea ca fiecare membru CECCAR sa-si deschida un cont propriu in sistemul de raportare online in situatia in care are rapoarte de transmis catre ONPCSB.

Sistemul de raportare online se gaseste pe www.oncsb.ro   la sectiunea " Raportare on line "

Pentru eventualele informatii suplimentare, privind utilizarea sistemului va puteti adresa doamnnei Mihaela Danescu telefon 02131552o7


 

vizualizare Codul etic al profesionistilor contabili

C O M U N I C A T
Cu privire la prestarea de activitati contabile de catre membrii C.E.C.C.A.R in baza unor contracte individuale de munca cu timp partial, va comunicam urmatoarele:
·        potrivit art.14 din Ordonanta Guvernului nr.65/1994, republicata, relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari servicii, semnat de ambele parti.
·        potrivit art.84 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, activitatile profesionale prevazute in Ordonanta Guvernului nr.65/1994 pot fi desfasurate numai de persoanele avand calitatea de expert contabil/contabil autorizat, inscrise in Tabloul Corpului, dovedita cu legitimatie de membru, vizata anual.
Asa cum s-a aratat mai sus, relatiile dintre profesionistul contabil si clienti se stabilesc pe baza contractului de prestari servicii, contract civil sau in cazul expertizelor judiciare, pe baza ordonantei sau incheierii de sedinta privind numirea expertului contabil, iar acesta isi poate folosi parafa numai pentru lucrarile efectuate gratie calitatii de membru al Corpului, in conditiile prevazute de O.G. nr.65/1994.
In relatiile de munca pe care le desfasoara membrii Corpului in baza contractelor individuale de munca, cu timp de lucru de 8 ore sau cu timp partial, acestia nu au dreptul sa faca uz de parafa de expert contabil sau contabil autorizat.
In acelasi sens, s-a pronuntat si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse urmare a demersului facut de C.E.C.C.A.R. pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la aceasta situatie.
Prin urmare, parafarea documentelor intocmite in baza unei relatii stabilite conform legislatiei muncii,  se supervizeaza de catre organismul profesional sub aspectul identificarii membrilor care se folosesc de calitatea de membru al Corpului fara a respecta si aplica normele acestuia si tragerea lor la raspundere disciplinara.
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009