Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

 Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

 

 EXPERT CONTABIL:

·         Cerere tip;
·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Curriculum vitae;
·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

 CONTABIL AUTORIZAT:

·         Cerere tip;
 ·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Curriculum vitae;
·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 

 În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.

 

Precizari privind echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

Pentru buna derulare a procesului de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu dorim să venim în sprijinul dvs. cu o serie de precizări.

 Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

     În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată în documentul anexat (Anexa programe).....Citeste mai mult

  cererea de înscriere (model Anexa);

__________________________________________________________________________

Clik Aici ....pentru a afla toate informatiile referitoare la accesul la profesie 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ediția a VII-a, revizuită

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/06/Coperta-Ghid-acces-2018-pt-revista-207x300.jpgCECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

Sesiuni de examen de acces la stagiu 2018

I. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:

· În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

· În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;

· În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

 

Afla mai multe detalii AICI

 

 

Sesiuni de examen de aptitudini- 2018

1. Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 21 aprilie 2018 (proba scrisă) şi 28 aprilie 2018 (proba orală).

2. Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală).

___________________________________________________________________________________

 

IMPORTANT - PRELUNGIRE TERMEN INSCRIERE EXAMEN ACCES

Persoanele  interesate de înscrierea la examenul de admitere la stagiu, care nu s-au încadrat în termenul de 08 septembrie 2017, au posibilitatea sa se inscrie până în data de 15 septembrie

 

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.

__________________________________________________________________________

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu-

INSCRIERILE SE FAC PANA PE DATA DE 08 SEPTEMBRIE  2017


 • cererea de inscriere si CV (formulare tip); formular cerere- aici; formular CV- aici
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
  ___________________________________________________

Cursuri de pregatire pentru examenul  de acces la stagiu – sesiunea 7 si 14 octombrie 2017

In sprijinul pregatirii candidatilor pentru sustinerea examenului de acces la stagiu pentru calitatea de EC sau CA sesiunea 7 si 14 octombrie 2017, CECCAR Filiala Teleorman  organizeaza curs de pregatire a examenului de acces pentru candidatii interesati, ce se va desfasura  in perioada august – septembrie 2017, la sediul filialei.

Cererile de inscriere se primesc la filiala.

Cursul de pregatire va acoperi disciplinele din programa de examen –atat pentru experti contabili cat si pentru contabili autorizati.

Formularul de cerere de inscriere la curs poate fi descarcat  Aici si transmis prin email la adresa ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

Candidatii interesati gasesc la sediul filialei publicatiile din bibliografia de examen si Ghidul de pregatire a examenului de acces la stagiu 2017 editat de CECCAR pentru pregătirea candidatilor si susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

Informatii suplimentare puteti obtine direct la sediul filialei din Str. Negru Voda,  nr.127 bis, telefon:  0247311825 /0247315620; sau prin email:  ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 

- Accesul la profesie  citeste aici

06.06.2017 -Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

09.05.2017- Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

________________________________________________________________

CALENDARUL EXAMENELOR  organizate de C.E.C.C.A.R. in  anul 2016:

1. Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in  zilele de 02 si 09 octombrie 2016.

2. Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 6 noiembrie 2016 (proba scrisa) si 13 noiembrie 2016(proba orala) .

3. Examenul de admitere la stagiu pentru categoria contabili autorizati - membri activi ai Corpului , care indeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza in acelasi timp cu examenul de admitere la stagiu din 9 octombrie 2016.

*************************************************************************************************************

 CUM DEVIN MEMBRU CECCAR?  Click aici

_______________________________________________________________________________________________

 In atenţia candidaţilor la examenul de admitere la CECCAR

sesiunea 05 si 12 octombrie 2014 

A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinereacalităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

Cartea  cuprinde :

 •  Exemple ilustrative rezolvate, cu explicţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
 •  Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

Menţiune:

! Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.


Puteţi achiziţiona acest ghid de la sediul filialei Teleorman !

Filiala Teleorman  organizează curs de pregătire în vederea susţinerii examamenul de acces sesiunea 2014.Pentru organizarea în bune condiţii a acestui curs îi rugăm pe toţi cei interesaţi să contacteze urgent filiala sau să transmită o cerere în acest sens pe email la ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro

*******************************************

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii<
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

Concret, actele necesare inscrierii sunt:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • INSCRIERILE SE FAC PANA PE DATA DE 05 SEPTEMBRIE  2014

************************************************************************************************************************

!!!!  CECCAR FILIALA TELEORMAN ORGANIZEAZA IN PERIOADA  30 - 31 AUGUST 2013 si 08-11 septembrie 2013 - CURS DE PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU SESIUNEA 2013

*********************************************************************************************************************************

Multe informatii cu privire la accesul la profesie citeste aici

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Regulamentul privind examenul de acces la stagiu

*********************************************************************************

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii<
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

Concret, actele necesare inscrierii sunt:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • INSCRIERILE SE FAC PANA PE DATA DE 30 AUGUST  2013


 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009