Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
 

   DIRECTOR EXECUTIV                 - Ec. GEORGETA VOINEA

 

   SEF BIROU STAGIU                     - Ec. RAMONA ROMAN

   SEF BIROU EVIDENTA TABLOU   - Ec. MARIANA BEȘTEALĂ

   SEF BIROU ADMINISTRATIV      -    

   AUDITOR DE CALITATE                - Ec. ALEXANDRU GEORGESCU

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009