Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
__Accesați și sectiunea NOUTĂȚI

Urgent-  TERMENN LIMITA DE DEPUNERE FORMULAR - 010     

 Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate ....CITESTE MAI MULT

 

________________________________________________

_______________________________________________

Prelungire termen pentru  publicarea  Tabloului membrilor in Monitorul Oficial

 Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit că vor fi publicaţi în Monitorul Oficial toţi membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de Corp (conform Metodologiilor de acordare a vizei şi plata cotizaţiilor aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) pâna la data de 14 aprilie 2017.

 Astfel, orice membru care solicită filialei acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei pe anul în curs, până pe data de 14 aprilie 2017 şi face dovada îndeplinirii condiţiilor privind exercitarea profesiei (achită cotizaţiile profesionale, depune raportul de activitate împreună cu documentele justificative, etc),  va obţine viza de exercitare a profesiei pe anul 2017 şi va fi publicat in Monitorul Oficial.

_________________________________________________________________________________


  ________________________________________

 

Calendarul informativ al  cursurilor de pregătire profesională care se vor organiza în anul 2017 - citeste mai mult

_____________________________________

În ziua de 28 martie 2017, ora 14:00, la  Hotel Parc, situat in Alexandria, str.  Libertatii, nr. 220, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Teleorman  a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România- citeste mai mult

 27.02.2017

COMUNICARE- cu privire la prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare şi de depunere a raportului anual de activitate, până la data de 17 martie 2017- Citeste mai mult

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola

 ______________________________________________
 IN ATENTIA MEMBRILOR SUSPENDATI-  URGENT CLARIFICARE STATUT -termen 25 februarie 2017 - Lista membrii

 

 Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România click aici

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 Cititi mai departe

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri Cititi mai departe

______________________________________________________________________

23.01.2017

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.  Citeste mai mult aici

______________________________________

Alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR

Model DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR - Click aici

 

___________________________________________________________________________________

IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI - RAPORTARE ACTIVITATE 2016 

Avand in vedere ca la data de 09.01.2017 a avut loc Conferinta Nationala Extraordinara unde s-a stabilit modul de acordare a vizei si plata cotizatiilor profesionale si incasarea cotizatiilor aferente anului 2017 va asteptam la filiala pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei

Metodologia de acordare a vizei de exercitare a profesiei de expert contabil si contabil autorizat

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Metodologia de stabiliare a cotizatiilor

Raport activitate pentru anul 2016

Raport activitate simplificat pentru anul 2016

Declaratie privind modul de desfasurare a profesiei

 


 

Modificare Regulament de Organizare si Functionare a   CECCAR 

Click aici


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

Având în vedere circulara conducerii CECCAR cu nr. 10921/ 04.11.2016,

în data de 26 noiembrie 2016 programul de lucru al filialei va fi de la ora 08:00 la ora 16:00

şi data de 02 decembrie 2016 va fi zi libera.

 

  ___________________________________________________________________________________________

 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

– Ediția a IV-a, revizuită și adăugită –

 În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

 CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: CONTABILITATE, ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, EVALUAREA ÎNTREPRINDERII, AUDIT. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestui Ghid, dar și a altor lucrări de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

 Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica ușor cerințele comune ambelor categorii profesionale și, respectiv, cerințele suplimentare specifice categoriei experți contabili. Candidații se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerințe multiple (o bază de date și mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea și justificarea raționamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esențiale ale procesului de evaluare.

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                          Mesajul Președintelui CECCAR și al membrilor Consiliului Superior cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român click aici    

                                    _________________________________________________________________                         

ANUNT IMPORTANT MEMBRILOR CECCAR

Albumul CECCAR 95 ani este disponibil pentru vizualizare tuturor membrilor CECCAR, pe site-ul www.ceccar.ro;  Lucrările Forumului PMM şi ale Congresului CECCAR 2016 pot fi vizionate live pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro;     ****************************************************************************************** RADIO CECCAR FM- Un radio pentru profesionistii contabili si nu numai...- http://radio.ceccar.ro/
__________________________________________________________________________________________                                           
INVITAŢIE                     Conducerea filialei Teleorman, invita toţi membrii,  să participe la cele trei evenimente, ce se vor organiza în ziua de 21 septembrie în Sala de conferințe a complexului Potcoava de Aur, situat în Alexandria, parcul “Pădurea Vedea”, începând cu orele 1500.  
     ******************************************************************************************   ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU ÎN VEDEREA OBŢINERII CALITĂŢII DE EXPERT CONTABIL ŞI DE CONTABIL AUTORIZAT  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină. Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”  

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa Filialei CECCAR Teleorman la sediul din strada Negu Voda, nr. 127 bis,

Loc. Alexandria la nr. de tel. 0247315620/0247311825 sau pe adresa de e-mail ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro .    ******************************************************************************************

Info Fiscal –

 

*

Propunere pentru combaterea evaziunii fiscale prin mijloace electronice Propunere pentru combaterea evaziunii fiscale prin mijloace electronice_______click aici Modificare Declarație 394, publicare datorii și rezidență fiscală _____ click aici

 


********************************************************************************  

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016:

   

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil - clikc aici

 

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat - click aici

 ________________________     Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.  Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor ilustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid. Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia contabilă, expertiza contabilă.    

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa Filialei CECCAR Teleorman la sediul din strada Negu Voda, nr. 127 bis,

Loc. Alexandria la nr. de tel. 0247315620/0247311825 sau pe adresa de e-mail ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro .             ______________________________________________________________________________________________________________    


Stimati membri

In data de 31 martie 2016, de la ora 15:00 va asteptam in sala de cursuri a filialei, pentru a participa la intalnirea profesionala a lunii martie, unde se vor aborda in principal urmatoarele:

  •   OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilorcontabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
  •  HG nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - MO nr. 0208 din 21 martie 2016;
  • Noul formular al Declaratiei 394. Modificari si informatii noi de completat.
    Mentionam ca la intalnire vor participa si reprezentanti ai AJFP Teleorman 

_______________________________________________________________________________

 

IN ATENTIA MEMBRILOR

A fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes!

Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

 

_____________________________________________________________________________________

 

IN ATENTIA MEMBRILOR  

 

Avand in vedere ca anul 2016 a inceput cu modificari majore din punct de vedere contabil si fiscal, filiala Teleorman va invita in sala de cursuri, in data de 13 februarie a.c. de la ora 9:15 sa participati la intalnirea profesionala referitor la Actualizari si modificari fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2016- NOUL COD FISCAL

  ___________________________________________________________________________________________________________

Institutul pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională anunță acceptarea de candidaturi pentru programul Internațional de doctorat în Fiscalitate Corporativă Internațională până la data de 15.02.2016.

 Citeste mai mult aici

_____________________________________________________________________________________

Convocare ADUNAREA GENERALĂ !   
           
         În data de 19 februarie 2016 începând cu ora 14:00, în  amfiteatrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr 188, vă invitam  să participaţi la Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
____________________________________________________________________________________

 

 

Stimati membri activi

Vă reamintim că data de 31.01.2016 este termenul limită de depunere a Raportului anual de activitate pentru anul 2015.

Totodata vă reamintim că parafa de lucru se eliberează doar după primirea vizei de lucru pentru anul 2016 și achitarea în totalitate a cotizației fixe aferente anului 2016 și cotizației variabile aferente anului 2015.

Descarca de aici formularul de Raport anual de activitate

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

 

 

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri

 

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

 

 

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link:

http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

 

 


In atentia membrilor
Convocare ADUNARE GENERALĂ !
   
       

      În data de 21 februarie 2014 începând cu ora 14:00, în  amfiteatrul Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, situat in Alexandria, str. Dunarii nr 188, invităm să participaţi la Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

1. Ordine de zi  Adunare generala - Clik aici

2. Declaratie de candidatura       - Clik aici

 

*******************************************************************************************

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR ACTIVI

Începând cu acest an, CECCAR  a asigurat membrilor  săi, facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

 

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

 

      În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

 

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

 

      Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

 

1.solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

 

                                                                       sau

 

  2.trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

 

     Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

**********************************************************************************************************************************************

05.12.2013

 

CECCAR a incheiat protocolul de colaborare cu S.C. Certsign S.A, având ca obiect condiţiile avantajoase de furnizare şi certificare a kit-ului pentru semnătura electronică şi reînnoirea certificatului digital calificat pentru membrii Corpului  citeste mai mult     www.ceccarteleorman.ro/stiri.php


 

*

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009