Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
 

Alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR

Model DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR - Click aici

 

___________________________________________________________________________________

IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI - RAPORTARE ACTIVITATE 2016 

Avand in vedere ca la data de 09.01.2017 a avut loc Conferinta Nationala Extraordinara unde s-a stabilit modul de acordare a vizei si plata cotizatiilor profesionale si incasarea cotizatiilor aferente anului 2017 va asteptam la filiala pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei

Metodologia de acordare a vizei de exercitare a profesiei de expert contabil si contabil autorizat

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Metodologia de stabiliare a cotizatiilor

Raport activitate pentru anul 2016

Raport activitate simplificat pentru anul 2016

Declaratie privind modul de desfasurare a profesiei

 Modificare Regulament de Organizare si Functionare a   CECCAR 

Click aici


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

Având în vedere circulara conducerii CECCAR cu nr. 10921/ 04.11.2016,

în data de 26 noiembrie 2016 programul de lucru al filialei va fi de la ora 08:00 la ora 16:00

şi data de 02 decembrie 2016 va fi zi libera.

 

  ___________________________________________________________________________________________

 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

– Ediția a IV-a, revizuită și adăugită –

 În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

 CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: CONTABILITATE, ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, EVALUAREA ÎNTREPRINDERII, AUDIT. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestui Ghid, dar și a altor lucrări de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

 Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica ușor cerințele comune ambelor categorii profesionale și, respectiv, cerințele suplimentare specifice categoriei experți contabili. Candidații se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerințe multiple (o bază de date și mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea și justificarea raționamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esențiale ale procesului de evaluare.

___________________________________________________________________________________________________________

 

                                          Mesajul Președintelui CECCAR și al membrilor Consiliului Superior cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român click aici    

                           

 

 

_________________________________________________________________                         

ANUNT IMPORTANT MEMBRILOR CECCAR

Albumul CECCAR 95 ani este disponibil pentru vizualizare tuturor membrilor CECCAR, pe site-ul www.ceccar.ro;

 Lucrările Forumului PMM şi ale Congresului CECCAR 2016 pot fi vizionate live pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro;

 

 

******************************************************************************************

RADIO CECCAR FM- Un radio pentru profesionistii contabili si nu numai...- http://radio.ceccar.ro/

__________________________________________________________________________________________

                                          

INVITAŢIE

                   

Conducerea filialei Teleorman, invita toţi membrii,  să participe la cele trei evenimente, ce se vor organiza

în ziua de 21 septembrie în Sala de conferințe a complexului Potcoava de Aur, situat

în Alexandria, parcul “Pădurea Vedea”, începând cu orele 1500.

 


 

  

******************************************************************************************

  ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU ÎN VEDEREA OBŢINERII CALITĂŢII DE EXPERT CONTABIL ŞI DE CONTABIL AUTORIZAT

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.


Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.


Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

 

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa Filialei CECCAR Teleorman la sediul din strada Negu Voda, nr. 127 bis,

Loc. Alexandria la nr. de tel. 0247315620/0247311825 sau pe adresa de e-mail ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro .

   ******************************************************************************************

Info Fiscal –

 

*

Propunere pentru combaterea evaziunii fiscale prin mijloace electronice

Propunere pentru combaterea evaziunii fiscale prin mijloace electronice_______click aici

Modificare Declarație 394, publicare datorii și rezidență fiscală _____ click aici


********************************************************************************

 

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016:

 

 

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil - clikc aici

 

Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat - click aici

 ________________________

 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

 Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor ilustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.

Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia contabilă, expertiza contabilă.

 

 

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa Filialei CECCAR Teleorman la sediul din strada Negu Voda, nr. 127 bis,

Loc. Alexandria la nr. de tel. 0247315620/0247311825 sau pe adresa de e-mail
ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro .

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

27 mai 2016

 

 

In memoriam

    Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

    Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i triumful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

 

    Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

 

Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea CECCAR

 

 _________________________________________________________________

Stimati membri

In data de 31 martie 2016, de la ora 15:00 va asteptam in sala de cursuri a filialei, pentru a participa la intalnirea profesionala a lunii martie, unde se vor aborda in principal urmatoarele:

 •   OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilorcontabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
 •  HG nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - MO nr. 0208 din 21 martie 2016;
 • Noul formular al Declaratiei 394. Modificari si informatii noi de completat.
  Mentionam ca la intalnire vor participa si reprezentanti ai AJFP Teleorman 

_______________________________________________________________________________


 

IN ATENTIA MEMBRILOR

A fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes!

Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

 

_____________________________________________________________________________________

 

IN ATENTIA MEMBRILOR  

 

Avand in vedere ca anul 2016 a inceput cu modificari majore din punct de vedere contabil si fiscal, filiala Teleorman va invita in sala de cursuri, in data de 13 februarie a.c. de la ora 9:15 sa participati la intalnirea profesionala referitor la Actualizari si modificari fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2016- NOUL COD FISCAL

  ___________________________________________________________________________________________________________

Institutul pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională anunță acceptarea de candidaturi pentru programul Internațional de doctorat în Fiscalitate Corporativă Internațională până la data de 15.02.2016.

 Citeste mai mult aici

_____________________________________________________________________________________

Convocare ADUNAREA GENERALĂ !   
           
         În data de 19 februarie 2016 începând cu ora 14:00, în  amfiteatrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr 188, vă invitam  să participaţi la Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
____________________________________________________________________________________

 

 

Stimati membri activi

Vă reamintim că data de 31.01.2016 este termenul limită de depunere a Raportului anual de activitate pentru anul 2015.

Totodata vă reamintim că parafa de lucru se eliberează doar după primirea vizei de lucru pentru anul 2016 și achitarea în totalitate a cotizației fixe aferente anului 2016 și cotizației variabile aferente anului 2015.

Descarca de aici formularul de Raport anual de activitate

_____________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________

 

 

APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

Vă facem cunoscut că a fost transmis la Senat, Apelul adresat membrilor Parlamentului României prin care Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația expertilor contabili si contabililor autorizati de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro. 

 

Apel_Click aici

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

INVITATIE

 

In ziua de 20 FEBRUARIE 2015, ora 14 00, in amfiteatrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice din Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, va avea loc ADUNAREA GENERALA a membrilor filialei TELEORMAN a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:


 1. *Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul trecut;

*Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru indeplinirea

     atributiilor prevazute de acte normative sau hotarari ale organelor superioare

     ale Corpului;

 

     *Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul trecut;  

     *Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

     *Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul trecut;

 1. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

 3. Aprobarea listei expertilor contabili de onoare si a contabililor autorizati de onoare;

 4. Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala conform normativelor stabilite;

 5. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului in anul 2016;

  _____________________________________________________________________________________________________________

 

 

INVITATIE

 

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca “Ziua Naţională a Contabilului Român“, filiala Teleorman  a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, are plăcerea de a vă invita începând cu ora 10:00 la Terasa TAO din cadrul complexului  Alex Tell SRL  din Alexandria, să marcăm împreună ca în fiecare an această zi deosebită pentru profesia contabilă şi profesioniştii săi.

  ************************************************************************************************************************************************************

 

CARIERĂ PLUS – DEZVOLTĂ-TE PRIN CUNOAȘTERE

 

 

 

GRATUIT! 6 cursuri de calificare/ recalificare pentru angajați sub egida CECCAR

 

****************************************************************

 

27.06.2014 COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. CITESTE aici


 

*****************************************************************

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

 

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

 

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

 

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet

www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

 

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.

Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

 

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

 

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent

20.03.2014

 

 

Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

 

 

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri

 

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

 

 

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link:

http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

 

 

 

 

17.03.2014

Informare cu privire la rezultatele Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Bucureşti -  14 martie 2014    clik aici

***********************************************************************************************************

In atentia membrilor
Convocare ADUNARE GENERALĂ !
   
       

      În data de 21 februarie 2014 începând cu ora 14:00, în  amfiteatrul Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, situat in Alexandria, str. Dunarii nr 188, invităm să participaţi la Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

1. Ordine de zi  Adunare generala - Clik aici

2. Declaratie de candidatura       - Clik aici

 

*******************************************************************************************

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR ACTIVI

       Vă reamintim că 31.01.2014 este termenul limită pentru depunerea  Raportului anual de activitate pentru anul 2013 (+anexe), precum şi termenul limită de achitare a cotizaţiilor profesionale: cotizatie fixă (Experti contabili =400 lei si Contabili autorizati=350 lei)  şi cotizatie variabilă 1.2% din cifra de afaceri realizata in anul 2013.

 

Începând cu acest an, CECCAR  a asigurat membrilor  săi, facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

 

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

 

      În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

 

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

 

      Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

 

1.solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

 

                                                                       sau

 

  2.trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

 

     Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

**********************************************************************************************************************************************

05.12.2013

 

CECCAR a incheiat protocolul de colaborare cu S.C. Certsign S.A, având ca obiect condiţiile avantajoase de furnizare şi certificare a kit-ului pentru semnătura electronică şi reînnoirea certificatului digital calificat pentru membrii Corpului  citeste mai mult     www.ceccarteleorman.ro/stiri.php


 

*******************************************************************************************************************************************

 

In ediţia de luni, 23 septembrie 2013 a săptămânalului Economistul, articolul  “Expertul contabilul român, pregătit să facă faţă provocărilor unei lumi în continuă schimbare”  cuprinde o serie de informaţii de ultimă oră, de interes deosebit pentru profesia contabilă

 

 

 

 

Convorbire cu ec. Daniela Vulcan, Director General al CECCAR

 

 

Citeste aici articolul integral

*************************************************************************************************

 

INVITATIE

 

 

 

 

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN", CECCAR Filiala Teleorman are plăcerea de a vă invita, începând cu orele 1000 la SC ALEX TELL SRL (fosta Cantină a Prefecturii) situată în Alexandria, strada Dunarii, nr. 178,  sărbătorim împreună ca în fiecare an, această zi deosebită pentru profesia contabilă şi profesioniştii săi.

 

 

 

 

19 iulie 2013

 

 

 In atentia membrilor- deosebit de important pentru CECCAR

 

 

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

 

 

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

 

 

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, Ec. Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 

 

 

 În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

 

 

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

 

  Cilk pe link pentru articolul integral   

 

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca

*********************************************************************************************************************************************

 

27 mai 2013

 

 

 Luni, 27 mai 2013 s-a împlinit un an de când mentorul nostru, prof. univ. dr. Marin Toma, preşedintele CECCAR a ales să schimbe pământul cu Cerul.

 

 Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor contabili din ţara noastră fiind resimţită permanent cu durere şi imposibilă consolare, aşa cum se întâmplă totdeauna cu personalităţile autentice, cu cei ce şi-au lăsat amprenta puternică, de neconfruntat asupra destinelor contemporanilor şi ale celor care vor urma. Pe măsura trecerii timpului amintirea îi este vie, iar opera sa atât de bogată, pe toate planurile – profesional, civic, etic – se afirmă ca o valoare perenă, naţională şi universală. Citeste mai mult aici!

 

******************************************************************************************************************************

 

07.05.2013

 

Ştire deosebit de importanta pentru CECCAR si profesia contabila din România - Alegeri FCM

 

 

 

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

 

 Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

 

Citeste mai mult  aici

  

******************************************************************************************************************

  

 

Doamna Domnica Băghină a fost desemnată preşedinte al C.E.C.C.A.R., pentru perioada 2014 - 2018 conform Procesului-verbal nr. 3555/09.04.2013

click aici

 

 • Scrisoarea de multumire a doamnei Domnica Baghina, adresata Consiliului Superior al CECCAR,  Filialelor CECCAR Doamnei / Domnului Preşedinte, Doamnei / Domnului Director Executiv, Membrilor Corpului click aici
 • Cine este doamna DOMNICA BĂGHINĂ -   click aici

 

***************************************************************************** 

 

 

 

In atenţia candidaţilor la examenul de admitere la CECCAR sesiunea 29 septembrie-06 octombrie 2013  

 

 

A apărut ediţia 2013 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:  

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul  

 

pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

 

 

Puteţi achiziţiona acest ghid de la sediul filialei Teleorman !

 

 

Citeste mai mult la sectiunea acces la profesie!

 

********************************************************************************************************************

03.01.2013

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - filiala Teleorman  DECLARĂ NULE  toate PARAFELE DE LUCRU ale membrilor experţi contabili şi contabili autorizaţi CARE NU SUNT INSCRIPŢIONATE cu    VIZĂ AN 2013.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

14.01.2013

 

  In atentia membrilor filialei Teleorman

 În ziua de 14 februarie 2013, ora 1300, în  amfiteatrul Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr 188, va invitam sa participati la  Adunarea generală a membrilor Filialei Teleorman a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Clik aici

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  03.01.2013                                                       ÎN ATENŢIA MEMBRILOR  ACTIVI 

       Vă reamintim că 31 ianuarie 2013 este termenul limită pentru  depunerea Raportului anual de activitate pentru anul 2012 (+anexe), achitarea cotizaţiilor profesionale (fixa şi variabilă), in vederea  obtinerii vizei anuale de exercitare a profesiei si eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuală.

 

 

 De aici puteţi descărca Raportul anual de activitate şi anexele.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Stimati membri ai filialei CECCAR Teleorman!

 

 

 

In data de 07 Noiembrie 2012, de la ora 14:00, in sala de cursuri a filialei, va invitam sa participati la intalnirea profesionala, cu  tema:Ordonanța Guvernului nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 621 din 29 august 2012

 

 

La aceasta intalnire va participa un reprezentant al Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman.

 

 

Citeste aici OG nr 15/2012

 

 

*********************************************************************************************************************************************

 

 

În atenţia expertilor contabili care doresc să se înscrie în Grupul Expertilor Judiciari pentru anul 2013 

citeste mai mult 

 

**************************************************************************************************************** 

 

În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini sesiunea 2012

 

Sesiunea 2012 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 18 noiembrie (proba scrisă) şi 25 noiembrie (proba orală).

 

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 


 În atenţia candidaţilor la examenul de acces

 

 

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

 

 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

 

 

“Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

 

Faţă de ediţiile anterioare, cartea este complet restructurată şi cuprinde în cele 962 pagini:

 •  Exemple ilustrative rezolvate, cu explicţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

 •  Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

 •  

  Menţiune:

 

!      Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

 

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

 

 

 

 

**********************************************************************************************************************************************

 

IN ATENŢIA MEMBRILOR ACTIVI AI FILIALEI - schimbare parafă de lucru: 
     Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 
      În consecinţă începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va deveni nulă. 
      Vechea parafă de expert contabil sau contabil autorizat o veţi preda la finele anului 2012 sau începutul anului 2013 când veţi primi viza de lucru pentru anul 2013 şi noua parafă. 
      Având în vedere că pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei acţiuni, precum şi pentru evitarea întârzierilor în eliberearea noilor parafe filiala va întocmi listele preliminare cu datele existente la 15 iulie 2012, vă rugăm ca pentru a evita costurile inutile cu executarea parafelor, să ne comunicaţi în cel mai scurt timp posibil, eventualele modificări care credeţi că vor interveni în statutul dumneavoastră profesional (dacă consideraţi că între timp veţi trece la inactivi sau că nu veţi obtine viza de lucru pentru anul 2013 datorită imposibilităţii efectuării orelor de pregătire profesională anul acesta, sau din alte motive). 
      Membrii care solicita  parafa inscripţionată cu anul 2013,  încă de la începutul anului (pentru parafarea rapoartele de expertiză contabilă judiciară sau alte documente) sunt rugaţi să întreprindă toate demersurile necesare pentru a primi viza de lucru pentru anul 2013 încă de la sfârşitul anului curent, respectiv decembrie 2012 (plata în întregime a cotizaţiilor fixe şi variabile, depunerea raportului anual de activitate şi a anexelor acestuia, efectuarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru anul 2012.

 

 *******************************************************************************************************************************************

Cititi aici PRO DOMO  IN MEMORIAM MARIN TOMA

***************************************************************************************************************************

 

 (Sursa: site CECCAR) 

______________________________________________________________
 

 

 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza o data la doi ani Congresul profesiei contabile din Romania, eveniment de amploare, cu participare la nivel national si invitati ai organismelor profesionale internationale. Traditia organizarii acestei mari reuniuni s-a impus ca reper in agenda mondiala a profesiei contabile, autoritati ale profesiei din întreaga lume intampinand cu interes participarea la dezbaterile pe care CECCAR le propune in cadrul congresului.

 

 

 

 

 

Anul acesta, congresul se va desfasura in perioada 7-8 septembrie, Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia. Tema acestei editii este "Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate", propunand celor prezenti cele mai incitante subiecte despre perspectivele profesiei in lume si in Romania, in contextul economic actual.

Citeste mai mult  accesand link ul  http://congres2012.ceccar.ro/  

 

 

 

 

 


 In atentia membrilor CECCAR

Panouri publicitare, de identificare pentru membrii Corpului executate in mod centralizat de catre Corp   Citeste mai mult aici

 *************************************************************************************************************************************************

 

 

 

Stimati membri ai filialei CECCAR Teleorman!

 

 

In data de 02 februarie 2012, de la ora 15:00, in sala de cursuri a filialei, va invitam sa participati la intalnirea profesionala, cu urmatoarele teme:

· Principalele modificări ale Codului Fiscal care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012; ORDIN Nr. 1252 din 24 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

· ORDINUL Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 

 

 

Mentionez ca la aceasta intalnire va participa reprezentantul Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, dnul Director general Eugen Nicolae.

 

******************************************************************************************** 

 

 FOARTE IMPORTANT    29.12.2011  Referitor REVISAL

 

Membrii Corpului persoane fizice nu trebuie sa se inregistreze ca si PFA, putand sa isi desfasoare activitatile doar in baza inregistrarii fiscale la organele competente.  

 

 

  

 

*****************************************************************************************

 

IMPORTANT

 Efectele produse de Decizia nr. 1212 din 20 septembrie 2011referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din OG nr.65/1994 citeste mai mult aici

 

******************************************************************************************** 

 In atentia expertilor contabili- testare Grup experti judiciari

 

Setul de 100 întrebări stabilite de comisie în vederea susţinerii testului pentru înscrierea în GEJ  clik aici

 

Precizăm că din acestea vor fi extrase câte 50 pentru fiecare variantă.

 

************************************************************************

 

IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

 

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

 

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011. Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici: http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date. Termenul limită este 19 decembrie 2011.

******************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

*******************IN ATENTIA MEMBRILOR       

 

 

FOARTE IMPORTANT

CECCAR, în calitate de partener, alături de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în colaborare cu Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) şi Institutul de Management şi Marketing Internaţional Manager au lansat joi, 14 iulie 2011, la Clubul Diplomatic, ediţia a IX-a a Cartei Albe a IMM-urilor din România 2011. 

Lucrarea a fost realizată de un colectiv de specialişti şi reprezintă cea mai cuprinzătoare şi aprofundată analiză a situaţiei IMM-urilor din România, a fenomenului întreprenorial, a performanţelor şi problematicii IMM-urilor, fiind un titlu de referinţă în literatura de specialitate, atât în România cât şi la nivelul Uniunii Europene. 
Ediţia a IX-a a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România"
citeste mai mult aici               

________________________________________________________________________

 

 

 ÎN ATENŢIA MEMBRILOR!!!!!

 

       In urma schimbarilor intervenite va comunicam Lista cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor.     

 

Click aici pentru a descarca LISTA     

 

                                               

                                                       ________________________________________________________       

 

 ÎN ATENŢIA EXPERŢIOLOR JUDICIARI

 Inscrierea expertilor contabili in Grupul Expertilor Judiciari sesiunea 2011 pentru Listele pe specializari din anul 2012 se face in perioada 17 octombrie 2011- 24 noiembrie 2011

 Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului sunt: 

 •  03 decembrie orele 900- prima sesiune;

 • 17 decembrie orele 900 a doua sesiune

 • Locatia-   Sala de cursuri a filialei;

 • Timpul afectat completarii testului - 2 ore;

 • Procedura de desfasurare a testarii- completare test grila compus din 50 de intrebari

 • Valoare taxei privind organizarea si desfasurarea testarii - 15 lei si va fi depusa de candidati odata cu cererea privind inscrierea in GEJ

 *****Tematica si bibliografia 

clik aici 

*****Norma 1044 /2010 si cererea de inscriere in  GEJ  clik aici 

 

                                                             ___________________________________________________

 

 

 

 ANUNŢ IMPORTANT PENTRU EXPERŢII EVALUATORI

 

  Va informam ca in data de 02 septembrie 2011 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 628 Ordonanta Guvernului nr. 24 “privind unele masuri in domeniul evaluarii “, prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat.

 

Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din aceasta ordonanţă.

 

Avand in vedere, calitatea  de expert evaluator format de CECCAR, va rugăm să respectati termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări”.

 

 

 

 
Vizualizeaza

aici

Ordonanta de Guvern nr. 24/2011

 

 

 

 

Pentru mai multe informatii cu privire la inscrierea in Uniunea nationala a evaluatorilor, accesati umatorul link:   

 

vă comunicăm lista documentelor ce trebuie prezentate pentru înregistrarea la Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România:

 

 Cerere tip (de pe website-ul ANEVAR) la care se anexează:

 

- Actul de identitate (copie)

 

- Diploma de licenţă (copie)

 

- Certificatul de cazier judiciar (în original)

 

- Copia legitimaţiei de expert evaluator emisă de CECCAR cu viza pe anul în curs.

 

 

      

ANUNŢ IMPORTANT

 

 

Anul acesta in ziua de 21 SEPTEMBRIE la nivelul filialelor CECCAR se vor desfasura trei actiuni deosebit de importante pentru membrii CECCAR si anume:

 

1.     “ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN” editia a VII –a;

 

2.     Topul local al celor mai bune societati membre ale CECCAR;

 

3.     Aniversarea a “ 90 de ani de la infiintarea CECCAR”  clik aici

 

Conducerea filialei invita toti membri filialei Teleorman,  sa participe la cele trei evenimente, care se vor organiza in ziua de 21 septembrie a.c la SC Alex TELL SRL situat in Alexandria Str. DUNARII nr. 178, incepand cu orele 1500.

 

 

  

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

 

 

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

 

 

 

            În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

 

          Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ATENTIE - EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU SESIUNEA 2011

- Examenul de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitatii de expert contabil / contabil autorizat se va organiza în zilele de
18 si 25 septembrie 2011.
- Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizati membri activi ai Corpului , care îndeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza în data de
18 septembrie 2011.

 

 

     A apărut publicaţia "ÎNTREBĂRI ŞI STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat" ediţia a IV a revizuită şi adăugită.
Editura CECCAR, Bucureşti 2011.

 

 

    Cartea o puteţi achizitiona la preţul de 75 lei, de  la filiala Teleorman.

 

 

Mai multe informatii la sectiunea EXAMENE

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 372/27.05.2011 a fost publicată Hotărârea Guvernului Nr. 500/2011 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 

__________________________________________________________________________________

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interviul acordat de Presedintele CECCAR Prof.univ.dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificarile aduse Legii Contabilitatii    Clik aici pentru a citii interviul 

 _________________________________________________________________

 

 IN ATENTIA PROFESIONISTILOR CONTABILI!!!!!!!!!

 

 Nota Presedintelui CECCAR Domnul Prof. univ. dr. Marin Toma privind pozitia oficiala referitoare la interpretarea prevederilor din legea contabilitatii  citeste aici NOTA

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

ANUNT IMPORTANT  achizitionare  cerificate digitale

 

 

 

 

 

*******   Intre CECCAR si CertSign SA s-a incheiat o conventie care are ca obiectiv principal, obtinerea pentru membrii Coprului a unor condtii mai bune de achizitionare a cerificatelor digitale, necesare transmiterii in format electronic a situatiilor financiare, declaratiilor, etc. catre institutiile statului si nu numai. citeste mai mult

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
ANUNT PRIVIND ALEGEREA NOULUI PRESEDINTE AL FILIALEI
Pentru punerea in aplicare a Masurilor nr. 56/2009 referitoare la alegerea viitorului presedinte care se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie aveti alaturat urmatoarele:
 
 
- Nota comisiei de nominalizare a candidaturilor   
- Lista membrilor care au depus declaratie de candidatura
- Referat candidatura - URECHEANU SABINA     
- Referat candidatura - SCHIOPU PAUL               
 - Referat candidatura - VELCEA LIDIA                  
- Buletin de vot                                                           
 
Va rugam sa aveti in vedere termenul de 31 martie 2011 pentru comunicarea optiunii dumneavoastra cu privire la noul presedinte.
**********************************************************************************************************************************************************************************
ANUNT IMPORTANT
 
*******   INTALNIRE PROFESIONALA organizata de CECCAR Filiala Teleorman in data  16 februarie 2011 ora 1500 in Sala de cursuri  din Alexandria, str. Negru Voda nr. 127 bis, cu membrii si reprezentantii DGFP Teleorman, Casa de Pensii si AJOFM  Teleorman, pentru prelucrarea“declaratiei unice privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, Formular 112 .
 
*********************************************************************************************************************************************************************************
 
 
 
COMUNICATUL  DE PRESA CU PRIVIRE LA DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE  dat de conducerea filialei Teleorman, in GAZETA DE TELEORMAN IN
14 FEBRUARIE 2011  

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

Materialul elaborat de Domnul Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Toma, dat publicităţii în „Curierul Naţional” din 27 ianuarie 2011, care cuprinde unele măsuri de creştere a calităţii serviciilor prestate de membrii Corpului        

citeste aici materialul
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

    "Profesia contabila este consternata de noile aventuri care se propun prin proiectul de modificare a Legii Contabilitatii, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice"   

 

 

Conform informatiilor primite din partea directorului general al CECCAR, la sectiunea Forumul membrilor de pe site-ul CECCAR a fost  postat un Protest privind proiectul legii contabilitatii. Protestul a fost publicat si pe site-ul petitieonline.ro (http://www.petitieonline.ro/petitie-p03267049.html) unde urmeaza sa se obtina cat mai multe semnaturi/voturi din partea membrilor CECCAR si tututor celor interesati. Dupa obtinerea unui numar considerabil de semnaturi/voturi urmeaza ca Petitia sa fie inaintata oficial factorilor de decizie.

 

 Conducerea filialei adreseaza rugamintea membrilor filialei sa acceseze pentru  cunoastere si acordarea votului favorabil ( vot care trebuie dat exclusiv accesand acest site http://www.petitieonline.ro/petitie-p03267049.html ).

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

In ziua de 03 MARTIE   2011, ora 13 00, in amfiteatrul Directiei Generale a Finantelor Publice din Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, va avea loc ADUNAREA GENERALA a membrilor filialei TELEORMAN a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) ***Pentru mai multe informatii accesati sectiunea "Comunicari"

 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

CECCAR - Filila Teleorman anunta toti membrii sai ca, potrivit ROF s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului presedinte

Pentru functia de presedinte poate candida orice membru al filialei LIBER PROFESIONIST CONTABIL, care indeplineste conditiile si criteriile prevazute de Regulament, si in mod special:

a) reputatia;

b) atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului;

c) indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participarea la adunarile generale, obligatiile financiare, obligatiile profesionale etc);

d) calitati manageriale;

e) activitati desfasurate in interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea in diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natura, lucrari scrise, seminarii organizate, activitatea in diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

 

   

 

 

*** Pentru mai multe informatii si pentru descarcarea formularului Declaratie de candidatura, accesati sectiunea "Comunicari"

 

 ***************************************************************************************************************************************************

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009